Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ εξέδωσε το ΣτΕ

Η αυξημένη επταμελής σύνθεση του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1081/2009 απόφασή του, αναίρεσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που είχε κρίνει νόμιμη τη συνταξιοδότηση αγρότισσας.

Ειδικότερα, η δικαστική απόφαση διευκρινίζει ότι οι αγρότισσες προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από τον ΟΓΑ, πλέον των τυπικών προσόντων, πρέπει να αποδεικνύουν το ύψος του εισοδήματός τους από τα αγροτικά προϊόντα, το οποίο πρέπει να επιτρέπει τον βιοπορισμό τους και να είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή των κτημάτων τους.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, οι αγρότισσες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία κατά 25 τουλάχιστον έτη μετά τη συμπλήρωση του 21 έτους της ηλικίας τους. Ακόμη, πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένες στον τόπο των αγροτικών ασχολιών τους, ενώ μπορεί προσωρινά να διαμένουν σε άλλη κοντινή περιοχή.

Ακόμη, αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ για τη συνταξιοδότηση της αγρότισσας πρέπει να προκύπτει το ύψος του εισοδήματος της αγρότισσας από την καλλιέργεια της γης, ενώ παράλληλα το εισόδημα αυτό πρέπει να επαρκεί για τον βιοπορισμό της.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης του ΣτΕ, αγρότισσα προκειμένου να λάβει σύνταξη υποστήριζε ότι από το 1951 έως το 1995 ασχολήθηκε σε αγροτικές εργασίες στο κτήμα των 12 στρεμμάτων που είχε στην Αμάρυνθο με 120 ελιές και προσκόμισε σχετικές βεβαιώσεις Αγροτικού Συλλόγου, της Κοινότητας Αμαρύνθου, αποδείξεις από ελαιοτριβεία κ.λπ.

Από τον ΟΓΑ η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίφθηκε, καθώς από το 1958 διέμενε στο Αιγάλεω Αττικής και δεν ασχολήθηκε συστηματικά με αγροτικές εργασίες, «αντλώντας από αυτές το βιοπορισμό της», ενώ οι μεταβάσεις της στην Αμάρυνθο και η ευκαιριακή απασχόλησή της σε αγροτικές εργασίες, «δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ενεργός άσκηση αγροτικού επαγγέλματος». Ακόμη, σύμφωνα με τον ΟΓΑ η αγροτική περιουσία της ήταν μικρή και «δεν της εξασφάλιζε το βιοπορισμό της, τον οποίο κάλυπτε κυρίως από τα εισοδήματα του συζύγου της, συνταξιούχου του ΟΣΕ».

Κατόπιν, αυτών το ΣτΕ έκρινε ότι η εφετειακή απόφαση δεν αιτιολογείται νομίμως, διότι, η κρίση ότι η ενδιαφερόμενη αντλεί τον βιοπορισμό της από το αγροτικό επάγγελμα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Προς τούτο και πρέπει να προκύπτει όχι μόνο το ύψος του εισοδήματός της, αλλά και αν το εισόδημα αυτό επαρκεί για το βιοπορισμό της.

kathimerini.gr Read more...

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP