Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

Τέθηκε σε εφαρμογή η δήλωση κατόχων καρτοκινητών τηλεφώνων.

Από τη Δευτέρα 9/11 ξεκίνησε η ταυτοποίηση των συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας..

Σύμφωνα με το νόμο 3783 του 2009 κατά της τρομοκρατίας και τη εγκληματικότητας, οι νέοι χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, τη στιγμή που παλαιότεροι πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 30 Ιουλίου 2010.

Οι χρήστες καρτοκινητών πρέπει να προσκομίζουν ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την κάρτα SIM τους. Στο τέλος της διαδικασίας οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση.

Εάν ο χρήστης του καρτοκινητού είναι διαφορετικός, ο συνδρομητής θα πρέπει να δηλώσει και τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη. Για ανηλίκους η διαδικασία της ταυτοποίησης πρέπει να γίνεται από ενήλικες.

kathimerini.gr

Read more...

Ξένος, γέρος, και ομοφυλόφιλος...

Εκτεταμένες διακρίσεις στα καθ΄ ημάς αλλά όχι για εμάς. Αυτό διαπιστώνουν οι Ελληνες, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Οπως αναφέρεται στην έρευνα «οι πολίτες στην Ελλάδα θεωρούν (σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την πλειονότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης) ότι όλες οι μορφές διακρίσεων είναι εκτεταμένες στη χώρα τους», μόλις όμως το 6% δηλώνει ότι έχει υποστεί κάποιας μορφής διάκριση.

Οι Ελληνες θεωρούν ιδιαίτερα διαδεδομένες τις διακρίσεις έναντι της εθνικής καταγωγής (71%), της ηλικίας (60%), της αναπηρίας (63%), της σεξουαλικότητας (64%), του φύλου (49%) και της θρησκείας (51%). Επίσης οι συμπολίτες μας πιστεύουν - πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- ότι η ηλικία, η εθνοτική καταγωγή, η αναπηρία, το παρουσιαστικό αλλά και ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενδέχεται να αποτελούν μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, θεωρούν ότι το φαινόμενο θα ενταθεί, λόγω της οικονομικής ύφεσης. Επιπροσθέτως οι Ελληνες εμφανίζονται να είναι λιγότερο ανεκτικοί (σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη) στη συνύπαρξη με ομοφυλόφιλο, αλλόθρησκο ή ηλικιωμένο στον χώρο εργασίας.

Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα, η διαφορετικότητα στη χώρα μας δεν προάγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα ίδια επίπεδα με το εξωτερικό, με εξαίρεση ίσως τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους αλλοεθνείς. Ακόμη, οι Ελληνες στην πλειονότητά τους (63%) δηλώνουν ότι σε περίπτωση κατά την οποία έπεφταν θύματα διακρίσεων ή παρενοχλήσεων θα αγνοούσαν τα δικαιώματά τους. Επίσης, στην ίδια ερώτηση, εντύπωση προκαλεί ότι σε αντίθεση με το σύνολο των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι θα αποτείνονταν όχι στην Αστυνομία αλλά σε δικηγόρο προκειμένου να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά. Ωστόσο το 60% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα μας δεν καταβάλλει αρκετή προσπάθεια για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων.


tovima.gr

Read more...
Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP