Περισσότερα από 40 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού χάνονται κάθε χρόνο από βλάβες που προκαλούνται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ κατά την εκτέλεση έργων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή μεγάλων έργων της ΕΥΔΑΠ, Νίκο Τσούκα, η αμέλεια που επιδεικνύουν οι εργολάβοι αποτελεί την βασικότερη αιτία των διαρροών στο δίκτυο της εταιρίας.

Σε επαρχιακές πόλεις οι απώλειες μπορεί να είναι και 4 φορές μεγαλύτερες εξαιτίας των πεπαλαιωμένων υποδομών.